چاپ کردن این صفحه

برنامه آزمون های ترم پاییز 1398

برنامه آزمون های ترم پاییز 1398

 

زبان آموزان گرامی

با سلام و احترام

به استحضار می رساند برنامه آزمون های ترم پاییز 1398 به شرح ذیل می باشد:

 

برنامه سطوح پایه (YC1 -C10) 

روزهای زوج

شروع ترم:   شنبه       1398/07/06

آزمون Quiz1   چهارشنبه    1398/07/17

آزمون Mid-test      چهارشنبه        1398/07/24

آزمون Quiz2      چهارشنبه        1398/08/08

آزمون Final      چهارشنبه        1398/08/18

لازم به ذکر است برای کلاس های فرد یک جلسه کلاس جبرانی در تاریخ 1398/07/19 برگزار می گردد.

روزهای فرد

      شروع ترم              یکشنبه               1398/07/07

  آزمون Quiz1           جمعه          1398/07/19

آزمون Mid-test      سه شنبه        1398/07/23

آزمون Quiz2      یکشنبه        1398/08/12

آزمون Final      یکشنبه        1398/08/19

 

 

برنامه سطوح پیشرفته (YA1-CAE4) 

روزهای زوج

شروع ترم:                شنبه                  1398/07/06

آزمون Mid-test         چهارشنبه            1398/07/24

آزمون Vocab.Quiz      چهارشنبه        1398/08/08

آزمون Oral Quiz           شنبه               1398/08/11

آزمون Final            شنبه                    1398/08/18

لازم به ذکر است برای کلاس های فرد یک جلسه کلاس جبرانی در تاریخ 1398/07/19 برگزار می گردد.

 

روزهای فرد

      شروع ترم              یکشنبه                1398/07/07

  آزمون Mid-test           سه شنبه             1398/07/23

آزمون Vocab.Quiz        سه شنبه              1398/07/30

آزمون Oral Quiz             یکشنبه                 1398/08/12

آزمون Final                یکشنبه                   1398/08/19