برنامه برگزاری آزمون های ترم تابستان اعلام شد - ARAX LANGUAGE CENTER

برنامه برگزاری آزمون های ترم تابستان اعلام شد

برنامه برگزاری آزمون های ترم تابستان اعلام شد

 

به اعلام مدیریت آموزشگاه زبان های خارجی آراکس-آناهیت برنامه برگزاری آزمون های ترم تابستان به

شرح ذیل می باشد:

 

           

 

*برنامه برگزاری آزمون های واحد آراکس دختران

 

 

شروع چهارشنبه 96/05/18
Quiz1
دوشنبه 96/05/30
Make-up جمعه 96/06/03
Midterm دوشنبه 96/06/06
Quiz2 چهارشنبه 96/06/15
Final جمعه 96/06/24

 

 

 

*برنامه برگزاری آزمون های واحد آراکس پسران

 

 

شروع پنج شنبه 96/05/19
Quiz1 سه شنبه 96/05/31
Midterm
سه شنبه
96/06/07
Quiz2 یک شنبه 96/06/19
Final جمعه 96/06/24

 

 

 

 

*برنامه برگزاری آزمون های واحد آناهیت روزهای زوج

 

 

 

شروع

دوشنبه

96/05/16

 

Quiz1

چهارشنبه

96/05/25

 

Midterm

شنبه

96/06/04

 Make-up  جمعه   96/06/10
 Quiz2  شنبه  96/06/11

Final 

چهارشنبه

22/06/95

 

 

 

 
 

 

 

*برنامه برگزاری آزمون های واحد آناهیت روزهای فرد

 

 

شروع 

 سه شنبه   96/05/17
 Quiz1

پنج شنیه 

96/0526

Mid

سه شنبه

96/06/07

Quiz2 سه شنبه 96/06/14
Final چهار شنبه 96/06/22

 

 

 

                                 

عضويت در خبرنامه

براي دريافت آخرين و جديدترين اخبار مرکز آموزش زبان انگلیسی آراکس-آناهیت در خبر نامه به صورت رايگان عضو شويد
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu