آقای محمدرضا ثابتی مدیر و موسس مراکز آموزش زبان انگلیسی آراکس از سال 1367 به تدریس زبان انگلیسی برای سنین مختلف و

در سطوح مختلف مشغول بوده اند.

 

 
modir0

 

آقای ثابتی عضو شورای هماهنگی موسسان استان البرز و شهرستان ملارد در وزارت آموزش و پرورش هستند. شاید بارزترین

ویژگی فعالیت های علمی ایشان تعلیم و تربیت صدها مدرس زبان از شروع فعالیت های آموزشی ایشان باشد که هم اکنون

همگی در زمره اساتید بنام منطقه و استان به حساب می آیند و برجسته ترین ایشان از لحاظ علمی و عملی هم اکنون در

موسسات آراکس-آناهیت مشغول به فعالیت می باشند.سوابق آموزشی ، علمی ، فرهنگی و مدیریتی آقای ثابتی برای شهروندان

محترم منطقه امری شناخته شده می باشد و ثبات دید حرفه ای و پایداری علمی مراکز تحت نظر ایشان مایه ی اطمینان

خاطرکسانی ست که به این مراکز آموزشی جهت یادگیری زبان مراجعه می نمایند.